Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2013

awakening

The most marvellously-sounding English words:agrestic - prostacki
ailurophile - ktoś uwielbiający koty
alacrity - ochota
alexithymia - nieumiejętność wyrażenia uczuć słowami
anacoluthon - niepoprawna konstrukcja składniowa
annihilate - zniszczyć coś kompletnie
bailiwick - zakres zajęć, zainteresowań
brobdingnagian - ogromny
bucolic - sielanka
cataclysmic - kataklizmowy
cherish - miłować, hołubić
clandestine - sekretny
coprolalia - niepohamowane używanie wyrazów nieprzyzwoitych
dalliance - żarty
diaphanous - przezroczysty
ebullience - kipienie energią
efficacious - skuteczny
egregious - wierutny
elision - pominięcie/wyrzutnia
eloquence - elokwencja
emollient - wyrozumiały
erinaceous - jeżowaty
ethereal -eteryczny, nieziemny
facietous - zabawny
flapdoodle - bzdury
foofaraw - bajery
fugacious - przelotny
fuliginous - ponury
garrulous - gadatliwy
gloomy - smętny
grandiloquent - pompatyczny
guffaw - rechot
halcyon - cudowny, łagodny, bez trosk/ zimorodek
haughtiness - wyniosłość, pycha
heebie-jeebes - ciarki, mrowienie
hijinks - zabawa, szaleństwo
hurriedly - szybko
imbroglio - powikłanie
imbue - nasycić czymś/przesiąknąć czymś/wpajać
ineffable - niewymowny
inglenook - miejsce przy kominku
insouciance - beztroska, lekkomyślność
juxtapose - zestawiać ze sobą
labirynthine - zawiły
listless - ślamazarny
lassitude - zmęczenie
lissome - gibki
loathsome - obrzydły
marvellous - cudowny
mellifluos - melodyjny
mooncalf - głupia osoba, która spędza mnóstwo czasu na marzeniach
noctilucous - świecący w nocy
obsequious - służalczy
oleaginous - oleisty
oneiric - ulotny
oubliette - loch
palimpsest - starożytny rękopis na pergaminie
persiflage - lekkie dokuczanie, niegroźne drwiny
precisely - dokładnie
propinquity - bliskość
puerile - dziecinny
pusillanimous - tchórzliwy, strachliwy
quarrelsome - kłótliwy
rambunctious - hałaśliwy
reverie - zaduma
ribaldry - grubiaństwo
ridiculous - absurdalny
rodomondate - fanfaronada
sanctimonious - świętoszkowaty
scintilla - iskra
scurrilous - obelżywy
surreptitious - dyskretny
susurrus - szelest
tangerine - mandarynka
tarradiddle - bzdury, kłamstewko
tesselated - ozdobiony mozaiką
tintinnabulation - dźwięk dzwonu
topsy-turvy - chaotyczny
trifle- drobiazg
ubiquitous - powszechny
vitiate - wypaczyć
wherewhital - potrzebne środki
willow - wierzba
woebegone -zbolały
zany - głupek

awakening
9682 81a0 500
Reposted frommysoul mysoul viaitmakesmecalm itmakesmecalm
6863 6302

infinite things

Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viagranini granini
awakening
9781 8888 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viawishlist wishlist
awakening
Reposted fromlouve louve
awakening
awakening
8100 46e6 500
Reposted fromjasak jasak viaatoman atoman
awakening
8358 4692 500
we can't live without food;) | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viaslodziak slodziak
awakening
wrong set
Reposted fromgameofthrones gameofthrones

September 23 2013

awakening
#109
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viachybakpisz chybakpisz
awakening
3829 b090
Reposted fromzieloonomi zieloonomi viabaghera baghera
awakening
1237 d530
Reposted fromsh0tek sh0tek viabaghera baghera
8729 2b8d

The Best NSFW Tumblr - The Hottest Here

Reposted fromnudes nudes
awakening
3797 4205 500
Reposted fromte-quiero te-quiero viagosialap gosialap
awakening
Reposted frompimpmyheart pimpmyheart viabalon balon
awakening
0660 7bbe 500
awakening
3445 fb7a 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viapills pills
awakening
awakening
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl